تماس با ما

تلفن :۵۵۹۸۳۲۹۵

ایمیل: info@simayesabz.org

آدرس وبسایت: simayesabz.org

نشانی: تهران، میدان محمدیه، خیابان خیام جنوبی، کوچه ترابی دلشاد ۲، پلاک ۵، طبقه همکف. مرکز کاهش آسیب سیمای سبز رهایی