بایگانی دسته بندی برای پروژه ها

خانه نیمه راهی

خانه نیمه راهی

عنوان پروژه: خانه نیمه راهی مجری: موسسه سیمای سبز رهایی با مشارکت: سازمان بهزیستی تاریخ شروع: ۱۳۹۳ مدت زمان: ادامه دارد گروه هدف: زنان بهبود یافته از اعتیاد خانه نیمه راهی چکیده خانه نیمه‌راهی، سرپناهی…
مرکز کاهش آسیب مردان

مرکز کاهش آسیب مردان

 عنوان پروژه: مرکز کاهش آسیب مردان مجری: سیمای سبز رهایی  با مشارکت: سازمان بهزیستی تاریخ شروع: ۱۳۸۵ مدت زمان: ادامه دارد گروه هدف: مردان مرکز کاهش آسیب مردان چکیده اصطلاح کاهش آسیب برای نخستین بار…
باشگاه مثبت

باشگاه مثبت

عنوان پروژه: باشگاه مثبت مجری: موسسه سیمای سبز رهایی با مشارکت: سازمان بهزیستی تاریخ شروع: ۱۳۸۶ مدت زمان: ادامه دارد گروه هدف: افرادی که با اچ آی وی ایدز زندگی می کنند باشگاه مثبت چکیده…
گشت ویژه ترنسیار

گشت ویژه ترنسیار

عنوان پروژه: گشت ویژه ترنسیار مجری: موسسه سیمای سبز رهایی با مشارکت: سازمان بهزیستی تاریخ شروع: ۱۳۹۷ مدت زمان: ادامه دارد گروه هدف: اقلیت های جنسی- ترنسجدرها گشت ویژه ترنسیار چکیده در جوامع دگرجنسگرا از…
کلینیک سلامت یاران

کلینیک سلامت یاران

عنوان پروژه: کلنیک سلامتیاران مجری: موسسه سیمای سبز رهایی با مشارکت: سازمان بهزیستی تاریخ شروع: ۱۳۹۲ مدت زمان: ادامه دارد گروه هدف: مردان   کلینیک سلامت یاران چکیده کلینیک سلامت‌یاران،یک مرکز کاهش آسیب اعتیاد از…