عنوان پروژه: گشت ویژه ترنسیار

مجری: موسسه سیمای سبز رهایی

با مشارکت: سازمان بهزیستی

تاریخ شروع: ۱۳۹۷

مدت زمان: ادامه دارد

گروه هدف: اقلیت های جنسی- ترنسجدرها

گشت ویژه ترنسیار

چکیده

در جوامع دگرجنسگرا از جمله ایران، تقسیم‌بندی مطلق جنسیت به دو دسته مردانه و زنانه،حضور اقلیت‌های جنسی را ناهنجاری تلقی کرده و شرایطی بسیار دشوار برای زندگی فردی واجتماعی اقلیت های جنسیتی از جمله ترنس ها ایجاد می کند. تبعیض، طرد شدن، خشونت و آزار جنسی از جمله آسیب هایست که اقلیت های جنسی را تهدید می کند. از آنجا که طرد شدگی در نهایت به فرار از خانه و بی خانمانی اقلیت های جنسیتی خاصه ترتس ها منجر می شود، بیماری مقاربتی همواره در کمین این گروه است، موسسه سیمای سبز رهایی با هدف کاهش آسیب های اچ آی وی/ایدز اقدام به ایجاد تیم سیار ترنسیار کرده  تا با این روش، گامی در جهت پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز و حمایت از افراد ترنس در معرض آسیب این بیماری، بردارد.

معرفی پروژه

رهایی در پروژه ترانسیار بر دو حوزه فرهنگ سازی و کاهش آسیب متمرکز است، در بخش اول بر این باور است که تقریباً در تمامی جوامع، اقلیت‌های جنسی برای دسترسی به فرصت‌های اجتماعی یا حقوق انسانی برابر با دیگر اعضای جامعه دچار مشکل هستند. تبعیض نسبت به اقلیت‌های جنسی منجر به محدود شدن دسترسی آن‌ها به امکانات اجتماعی، خدمات اجتماعی، آموزش، و فرصت‌های شغلی می‌گردد.افراد اقلیت جنسی معمولاً از حدود سن بلوغ به تفاوت خود با اکثریت پی می‌برند. بسیاری از آن‌ها تحت فشارهای اجتماعی یا خانوادگی تن به روابط و ازدواج‌های دگرجنس‌گرایانه می‌دهند که نتیجه‌ای جز زندگی مشترک نامطلوب یا طلاق نخواهد داشت. موسسه تلاش دارد با آگاهی بخشی و آموزش، شرایط را برای زیست فردی و اجتماعی اقلیت های جنسی بهبود ببخشد.

از آنجا که بهرمندی از سازمان‌ها و گروه‌های حمایت‌کننده از اقلیت‌های جنسی و مبارزه با همجنس‌گراهراسی در جامعه می‌تواند به کاهش تبعیض نسبت به آن‌ها و مقابله با اضطراب اقلیت بینجامد؛ موسسه ی سیمای سبز رهایی با هدف کاهش آسیب های اچ آی وی/ایدز اقدام به ایجاد تیم سیار ترنسیار متشکل از دو نفر از افراد ترنسجندر کرده  تا با این روش، گامی در جهت پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز و حمایت از افراد ترنس در معرض آسیب این بیماری، بردارد. بزرگترین مشکل اقلیت های جنسی و خاصه ترنس ها در ایران- گروهی که طرد شده و مجبور به فرار از خانه شده اند، نداشتن سرپناه و گرمخانه مخصوص است، موسسه سیمای سبز رهایی درصدد است با رای زنی های پیگیر، بهزیستی را برای تاسیس چنین مکانی متقاعد کند. تاسیس گرمخانه ویژه در کنار خدمات ارائه شده از طرف موسسه سیمای سبز رهایی به اقلیت های جنسی، از شدت آسیب های وارده بر این گروه کاسته و یاری شان کرده تا درک بهتری از موقعیت خود داشته باشند.

عکس هایی از پروژه