عنوان پروژه: کلنیک سلامتیاران

مجری: موسسه سیمای سبز رهایی

با مشارکت: سازمان بهزیستی

تاریخ شروع: ۱۳۹۲

مدت زمان: ادامه دارد

گروه هدف: مردان

 

کلینیک سلامت یاران

چکیده

کلینیک سلامت‌یاران،یک مرکز کاهش آسیب اعتیاد از طریق متادون درمانی است. این کلنیک که بیش از ۱۰۰ نفر را تحت پوشش دارد، با تمرکز بر درمان نگهدارنده از طریق متادون، می‌کوشد آسیب‌های ناشی از اعتیاد بر زندگی اجتماعی فردی و اجتماعی افراد مصرف‌کننده را کاهش دهد. کلنیک متادون درمانی در پی ترک دادن افراد نیست، زیرا که متادون خود نوعی مخدر است، تفاوتی که وجود دارد این است که متادون در عین اینکه نیاز فرد دچار اعتیاد به یک ماده مخدر را مرتفع می‌کند، به بیمار این فرصت را می‌دهد که با کمک درمانگر، قدم به قدم در مسیر ترک گام برداشته و تدریجا سبک زندگی‌اش را تغییر دهد.

معرفی پروژه

معرفی پروژه/ اهداف و رویکرد پروژه/ دلایل اجرا / ارتباط اش با حوزه کاهش اسیب / و نتایج اجرا
متادون درمانی یکی از خدمات موسسه کاهش آسیب سبز رهایی است. از آنجا که متادون خود نوعی مخدر است، یکی از روش های پر شک و شبهه در درمان اعتیاد به شمار می رود. بسیاری از این شبهات نتیجه عدم شناخت بیماران نسبت به متادون و همچنین ناآگاهی نسبت به سایر وجوه و پیامدهای اعتیاد در کنار وابستگی جسمی و روحی به مصرف مواد است. متادون در مقایسه با مخدرهای دیگر دارای محاسن زیادی است که این ویژگی های مثبت، پروسه درمان بیمار را تسریع می کند. بخشی از این ویژگی ها عبارتند از: عرضه بهتر و قیمت متادون، مصرف خوراکی و در امان بودن بیمار از امراض مسری و ویروسی، عرضه قانونی و مصرف تحت نظر درمانگر ، تاثیر آرام بر بدن و جلوگیری از پرخاشگرهای و رفتارهای نامتعارف در مصرف کننده و …
موسسه سیمای سبز راهی در قالب کلنیک سلامتیاران، برآن است با کاستن از آسیب های اجتماعی سایر مواد مخدر، فرد را در موقعیتی جدید قرار داده تا ضمن القای احساس ارزشمدی، او را نسبت به بهبودی ودرمان، تشویق کند زیرا وقتی که بیمار در پروسه درمان قرار می گیرد نگاه جامعه نسبت به او کم کم عوض شده و به او به جای مجرم به چشم بیمار نیازمند حمایت نگاه می کنند . مصرف متادون همچنین به بیمار این فرصت را می دهد که به مدت طولانی با درمانگر و نه با افراد خلافکار و ضد اجتماعی در ارتباط باشد.

عکس هایی از پروژه