کلنیک سلامت‌یاران

کلنیک سلامت‌یاران

کلینیک سلامت‌یاران،یک مرکز کاهش آسیب اعتیاد از طریق متادون درمانی است. این کلنیک که بیش از ۱۰۰ نفر را تحت پوشش دارد، با تمرکز بر درمان نگهدارنده از طریق متادون، می‌کوشد آسیب‌های ناشی از اعتیاد بر زندگی اجتماعی فردی و اجتماعی افراد مصرف‌کننده را کاهش دهد. کلنیک متادون درمانی در پی ترک دادن افراد نیست، زیرا که متادون خود نوعی مخدر است، تفاوتی که وجود دارد این است که متادون در عین اینکه نیاز فرد دچار اعتیاد به یک ماده مخدر را مرتفع می‌کند، به بیمار این فرصت را می‌دهد که با کمک درمانگر، قدم به قدم در مسیر ترک گام برداشته و تدریجا سبک زندگی‌اش را تغییر دهد. متادون در مقایسه با مخدرهای دیگر دارای محاسن زیادی است که این ویژگی‌های مثبت، پروسه درمان بیمار را تسریع می‌کند. بخشی از این ویژگی‌ها عبارتند از: عرضه بهتر و قیمت متادون، مصرف خوراکی و در امان بودن بیمار از امراض مسری و ویروسی، عرضه قانونی و مصرف تحت نظر درمانگر ، تاثیر آرام بر بدن و جلوگیری از پرخاشگرهای و رفتارهای نامتعارف در مصرف کننده و …

خدمات کلینیک سلامت‌یاران