خانه نیمه راهی

خانه نیمه راهی

اقلیت جنسی (Sexual Minority) به گروهی از انسان‌ها گفته می‌شود که هویت جنسی، گرایش جنسی، یا رفتارهای جنسی آن‌ها با اکثریت افراد در جامعه پیرامونشان تفاوت دارد. این اصطلاح اکثراً در اشاره به همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان به‌کار می‌رود ولی می‌تواند به تراجنسیتی‌ها، خارج از جنسیت‌ها (از قبیل جنس سوم) یا افراد بیناجنس نیز اطلاق گردد. تقسیم‌بندی مطلق جنسیت به دو دسته مردانه و زنانه در جوامع دگرجنس‌گرا، حضور اقلیت‌های جنسی را ناهنجاری تلقی کرده و شرایطی ایجاد می شود که اقلیت های جنسی مورد تبعیض و خشونت قرار گیرند. موسسه ی سیمای سبز رهایی با هدف کاهش آسیب های اچ آی وی/ایدز اقدام به ایجاد تیم سیار ترنسیار متشکل از دو نفر از افراد ترنسجندر کرده  تا با این روش، گامی در جهت پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز و حمایت از افراد ترنس در معرض آسیب این بیماری، بردارد.

خدمات تیم سیار ترنسیار