عنوان پروژه: خانه نیمه راهی

مجری: موسسه سیمای سبز رهایی

با مشارکت: سازمان بهزیستی

تاریخ شروع: ۱۳۹۳

مدت زمان: ادامه دارد

گروه هدف: زنان بهبود یافته از اعتیاد

خانه نیمه راهی

چکیده

خانه نیمه‌راهی، سرپناهی است که با هدف اقامت و اسکان زنان و دختران بهبود یافته از آسیب اعتیاد و تلاش برای بازگشت آنها به خانواده و جامعه تاسیس شده است. موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی در خرداد ماه ۱۳۸۶، مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری بانوان بهبودیافته از اعتیاد را  در تهران، راه اندازی و این فعالیت از سال ۱۳۹۳ به طور رسمی با همکاری سازمان بهزیستی ادامه پیدا کرد.

معرفی پروژه

خانه نیمه‌راهی هم اکنون در موسسه کاهش آسیب زنان و کودکان «نورسپید هدایت» مستقر بوده و در حال حاضر ۲۰ زن را تحت پوشش دارد. یکی از مهم ترین دلایل موفقیت اندک کمپ ها و مراکز کاهش آسیب اعتیاد در زمینه بهبود دائم افراد دچار اعتیاد، این است که خانواده و جامعه ظرفیت پذیرش افراد بهبوده یافته را ندارند، به این معنا که انگ معتاد بودن حتی پس از ترک و بهبودی نیز همواره گریبان‌گیر فرد است. این مسئله یافتن شغل، مشارکت اجتماعی و بازگشت به آغوش خانواده را دشوار می کند، خانه نیمه راهی با هدف تسهیل روند بازگشت زنان بهبود یافته به خانواده و جامعه تاسیس شده، هرچه میزان موفقیت این پروژه در جذب و تشویق زنان به تداوم بهبودی و آموختن مهارت شغلی، بیشتر باشد، امید بیشتری به استمرار پاکی و بهبودی آنها و همچنین بازگشتشان به خانواده وجود دارد. خانه نیمه راهی همچنین از طریق خدمات مشاوره ای زنان بهبود یافته را به ادامه زندگی و ایجادی تغییری بنیادین در حیات روزمره شان تشویق می کند، زیرا طی دوره اقامت رایگان، زنان و دختران در حال بهبودی از اعتیاد، از خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و پزشکی بهره‌مند می‌شوند. این خانه همچنین با ایجاد کارگاه خوداشتغالی، فرصتی ایجاد کرده تا زنان و دختران بهبود یافته ضمن آموختن حرفه و مهارت، درآمد مختصری نیز برای گذران زندگی شان داشته باشند. اگری سری به کارگاه خود اشتغالی خانه نیمه راهی در موسسه نورسپید هدایت بزنید، به وضوح دستاوردهای این خانه در راستای کمک به تداوم بهبودی زنان آسیب دیده و آموختن کسب و کاری برای درآمد را می بینید. از آنجا که زنان شاغل در خانه نیمه راهی در عوض تولیدات خود در حوزه خیاطی، دستمزد دریافت می کنند، این امکان را می یابند که از طریق پس انداز این پول بتوانند مایحتاج خود از جمله گوشی موبایل، لباس، امکان تفریح و … فراهم کنند.

عکس هایی از پروژه