عنوان پروژه: باشگاه مثبت

مجری: موسسه سیمای سبز رهایی

با مشارکت: سازمان بهزیستی

تاریخ شروع: ۱۳۸۶

مدت زمان: ادامه دارد

گروه هدف: افرادی که با اچ آی وی ایدز زندگی می کنند

باشگاه مثبت

چکیده

ابتلا به امراض مقاربتی خاصه ایدز، یکی از مهم ترین آسیب های حوزه اعتیاد است. این بیماری می تواند به اشکال مختلف و درمدت زمان کوتاهی بسیاری از افراد را آلوده کند. پیشگیری از ابتلا به ویروس اچ. ای. وی. از طریق ارائه خدمات کاهش آسیب یکی از مهم ترین راه های مبارزه با ایدز خاصه در میان گروه های آسیب پذیر از جمله بیماران درگیر اعتیاد و کارتن خواب هاست. موسسه سیمای سبز رهایی، در قالب پروژه باشگاه سلامت، ضمن ارائه خدمات به افراد مبتلا به ایدز و اچ. ای. وی. خانواده های آنها را نیز به اشکال مختلف تحت پوشش قرار می گیرد.

معرفی پروژه

با فراگیری و شیوع ویروس ایدز در میان کارتن خواب ها و یا افرادی که روابط محافظت نشده جنسی داشته اند، موسسه سیمای سبزرهایی برآن شد که در راستای کاهش آسیب این بیماری عفونی و مسری قدمی بردارد. این اراده به شروع پروژه باشگاه مثبت انجامید.خدمات این موسسه علاوه بر بیماران شامل خانواده های آنها نیز می شود. این خدمات حوزه هایی چون گشت سیار، ارائه پک هایی بهداشتی، مشاوره در خصوص راه های پیشگیری از ایدز، آموزش اعضای تحت پوشش باشگاه مثبت در مرکز، مهارت آموزش زندگی به بیماران، کار در حوزه فرهنگی و اگاهی بخشی اجتماعی در خصوص بیماری  HIV و ایدز را در بر می گیرد. با توجه به اینکه HIV همیشه و لزوما با ایدز یکی نیست. یکی از مهم ترین موفقیت های باشگاه مثبت، جلوگیری از تبدیل HIV به ایدز در مبتلایان به این بیماری ویروسی و پیکیری پروسه درمان آنهاست. مشاوره روانشناسی و امیدبخشی به بیماران و خانواده های آنها خدمت دیگری است که توانسته در سایه دادان اطلاعات صحیح به بیماران و خانواده های آنها، روابط بین فردی آنها را بهبود ببخشد. ارائه خدمات باشگاه مثبت به مردان محدود نبوده و زنان و کودکان را نیز تحت پوشش دارد. از آنجا که الگوی ابتلا به ایدز در کشور ما تغییر یافته و از تزریق به رابطه جنسی پرخطر تبدیل شده، خدمات باشگاه مثبت هم در حوزه آموزش و هم ارائه پک های بهداشتی و پیشگیری از ایدز، تاثیری مثبتی بر پشگیری از شیوع ایدز داشته و دارد.

عکس هایی از پروژه