احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

احساس گناه و پیامدهای آن: تاثیرات احساسی و روان

اعتیاد یک موضوعی نیست که تنها به او تعلق داشته باشد، اطرافیان و به ویژه خانواده فرد معتاد شدیدا درگیر اعتیاد او شده و آسیب های جدی را از حیث روانی متحمل می شوند. به عنوان مثال احساس عذاب وجدان و خود مقصر پنداری از جمله این آسیب های روانی است به این معنا که اعضای تصور می کنند برخوردها و رفتارهای نادرست آنان در گذشته موجب اعتیاد عزیزشان شده و به همین علت همواره با احساس گناه زندگی می کنند.

افراد معتاد نیز از احساس گناه افراد خانواده سوء استفاده کرده و برای توجیه اعتیاد خود و ادامه دادن به مصرف مواد، آنها را مسئول اعتیاد خود معرفی کنند.
احساس گناه و عذاب وجدان در بین اعضای خانواده باعث می شود تا آنها به طور ناسالم و زیانباری از فرد معتاد حمایت کنند، یعنی رفتاری را در پیش بگيرند که ناخودآگاه موجب شود تا فرد معتاد به اعتیاد خود ادامه دهد. برای مثال مادری که احساس می کند مادر خوبی برای فرزندش نبوده و نتوانسته او را به خوبی تربیت کند یا مادری که احساس می کند پسر خود را به اندازه کافی دوست نداشته و به وی محبت نکرده به همین علت پسرش معتاد شده؛ تلاش می کند تا اعتیاد فرزند خود را توجیه یا پنهان کرده و مسئولیت هایی که پسرش باید بر عهده بگیرد را خودش عهده دار شود.
این عامل یعنی حمایت های بی مورد اعضای خانواده به ویژه مادر از فرد معتاد خاصه در میان نوجوانان و جوانان، عاملی مهم در تشدید اعتیاد فرد و به تعویق انداختن پروسه درمان است. اگر خانواده ها در ایران این امکان را داشتند که از خدمات مشاوره ای و روانشناسی در مواجهه با اعتیاد عزیزشان برخوردار شوند، بی شک تاثیری مهم در روند بهبود افراد درگیر اعتیاد خاصه جوانان دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *