موسسه سیمای سبز رهایی

سیمای سبز رهایی سازمانی است مردم‌نهاد، غیر سیاسی و غیر دولتی که با تکیه بر اصل «ارج نهادن کرامت انسانی» و با جلب حمایت‌های مادی و معنوی افراد و سازمان‌ها، به ترویج «اندیشه کاهش آسیب» در جامعه می‌پردازد.

سیمای سبز با شناسایی افراد اسیب‌دیده از کارتن‌خوابی و اعتیاد و ارائه آموزش و ارائه خدمات کاهش آسیب به این افراد می‌کوشد تا بیماران اعتیاد با تحمل درد کمتر و افزایش شانس ادامه حیات با آسیب کمتر، در صورت تمایل به فرصت درمان دسترسی پیدا کنند و در مسیر بهبودی قرار بگیرند.

همچنین  با شناسایی، حمایت و ارئه خدمات کاهش آسیب به افراد دارای رفتارهای پر خطر کمک می‌کنیم که از انتشار ویروس hiv/aids از طریق رفتارهای پر خطر وابسته به اعتیاد جلوگیری شود.

 

دستی که کمک می‌کند ، از دستانی که برای دعا بالا می‌روند مقدس تر است

رسالت موسسه

رسالت موسسه سیمای سبزرهایی، کاهش آسیب اعتیاد از طریق ارائه خدمات اجتماعی به افراد تحت پوشش از قبیل آموزش، درمان، پیشگیری و ایجاد بستری برای زندگی انسانی  به عنوان یک شهروند است.این موسسه بر پایه حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق مدنی و شهروندی سعی دارد ضمن حمایت از افراد آسیب دیده، از طریق کنش عملی و مدنی به افراد جامعه بیاموزد، معتادین و آسیب‌دیدگان اجتماعی  جزیی از ما و بخشی از مردم همین جامعه هستند، این تصور غیر انسانی که افراد معتاد و کارتن‌خواب چون احتمالا هرگز ترک نکنند، فاقد حقوقی انسانی و شهروندی‌اند و شایستگی دریافت کمک و حمایت را ندارند، باید از ذهن و زبان جامعه زدوده شود.

مرکز گذری کاهش آسیب

گشت امداد سیار

مرکز توانمند سازی

مرکز سرپناه شبانه

گشت ترنسیار

تیم سیار ترنسیار با هدف پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز و حمایت از افراد ترنس راه اندازی شده است.

با ما در تماس باشید

باشگاه مثبت

در این باشگاه به افراد مبتلا به ایدز و اچ. ای. وی. و خانواده‌های آنان خدمات رایگان ارائه می شود.

اخبار موسسه

حامیان موسسه