۱۳۹۸/۰۴/۱۸

پروژه نشست های مشورتی و حمایت در راه اندازی CBO

   
۱۳۹۸/۰۴/۱۷

برگزاری کلاس های اموزشی پیشگیری از اسیب های اجتماعی درمناطق ۱-۳-۲۰-۲۱

   
۱۳۹۸/۰۴/۱۶

ارائه خدمات اموزشی به شرکت های پارس خودرو،مگاموتور و سایپا اذین و درمان بیماران شرکت های نامبرده

   
۱۳۹۸/۰۴/۱۶

راه اندازی تیم های امدادرسان سیار جنت اباد،چهاردانگه،شوش،خلازیر،تهرانسر،خاک سفید،اسلامشهر

   
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

تامین نیروی متخصص سامان سرا های اسلامشهر لویزان

تامین نیروی متخصص سامان سرا های اسلامشهر لریزان  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

اتوبوس ایدز

اتوبوس ایدز  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مرکز گذری خدمات کاهش اسیب جنت اباد

مرکز گذری خدمات کاهش اسیب جنت اباد  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مرکز گذری کاهش اسیب خاک سفید

مرکز گذری کاهش اسیب خاک سفید  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مسابقه کاریکاتور با موضوع اچ ای وی/ایدز

مسابقه کاریکاتور با موضوع اچ ای وی/ایدز
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مرکز خدمات کاهش اسیب چهاردانگه

مرکز خدمات کاهش اسیب چهاردانگه  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مرکز خدمات کاهش اسیب شوش

مرکز خدمات کاهش اسیب شوش  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵

مرکز گذری کاهش اسیب اسلامشهر

مرکز گذری کاهش اسیب اسلامشهر  
فارسی