هیچ چیز جاودان نیست، مگر عشق

نشانی از عشقت را چشم در راهم

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی از سال 1385 به عنوان نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی به عنوان وظیفه انسانی و در راستای اهداف و رسالت خود، فعالیتش را جهت حمایت، درمان و کاهش آسیب بیماران اعتیاد و افرادی که با اچ.آی.وی/ ایدز زندگی می کنند، آغاز نموده است.

رسالت ما:

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی با کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، اچ.آی.وی/ ایدز و رفتارهای پر خطر، امید به زندگی را بالا برده و سلامت جامعه را افزایش می دهد. این موسسه به منظور نیل به این مهم در سطح میهن عزیزمان فعالیت خود را با تکیه بر آموزش، فرهنگ سازی، حمایت و توانمند سازی آغاز نموده است.

از دیدگاه ما زیستن در یک محیط سالم حق طبیعی همگان است و کسانی که به هر طریق با آسیب های اجتماعی درگیرشده اند باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

این موسسه با بهره گیری از دانش و تخصص و با بسیج نمودن پتانسیل های اجتماعی در حوزه کاهش آسیب، درمان و باز توانی آسیب دیدگان اعتیاد، اقدام به راه اندازی و اجرای برنامه های ذیل کرده است

فعالیت های سیمای سبز رهایی در راستای کاهش آسیب در جامعه

1

توزیع شام و ارائه خدمات کاهش آسیب در کلونی های شبانه معتادین

4

کمپ ترک اعتیاد بانوان “مرهم” (مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد زنان)

6

تیم های امداد رسان سیار (out reach)

8

مرکز درمان سوء مصرف مواد “سلامت یاران”

9

مرکز گذری ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد به معتادان خیابانی (DIC)

3

خانه میان راهی زنان و دختران بهیود یافته از اعتیاد بی سرپناه “امان”

5

باشگاه مثبت، ارائه خدمات به افرادی که با اچ.آی.وی/ ایدز زندگی می کنند

7

کارگاه کار آفرینی و اشتغال

10

مددسرا ها اضطراری یا شلتر 

شش

پایگاه مددکاری اجتماعی

اموزش

اداره آموزش