آدرس و شماره های ضروری

دفتر مرکزی:

تهران – جنت آباد جنوبی – کوچه نوری- پلاک۳ – واحد ۶
تلفن: ۴۶۰۱۷۳۸۲

فکس:۴۶۰۱۷۳۶۸

مرکز گذری و باشگاه مثبت:

تهران – تهرانسر – فروشگاه رفاه – داخل پارک لاله – ساختمان مرکز گذری

تلفن: ۴۴۵۷۱۸۱۹

روابط عمومی:

۰۹۹۰۴۳۰۷۹۳۹