سیمای سبز

هیچ چیز جاودان نیست، مگر عشق

نشانی از عشقت را چشم در راهم

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی از سال ۱۳۸۵ به عنوان نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی به عنوان وظیفه انسانی و در راستای اهداف و رسالت خود، فعالیتش را جهت حمایت، درمان و کاهش آسیب بیماران اعتیاد و افرادی که با اچ.آی.وی/ایدز زندگی می کنند،آغاز نموده است.

از دیدگاه ما زیستن در یک محیط سالم حق  طبیعی همگان است و کسانی که  به هر طریق با آسیب های اجتماعی درگیر شده اند باید بتوانند بدون هیچ تبعیضی خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

این موسسه با بهره گیری از دانش و تخصص و با بسیج نمودن پتانسیل های اجتماعی در حوزه کاهش آسیب درمان و بازتوانی بیماران اعتیاد، اقدام به راه اندازی و اجرای سلسله پروژه هایی را نموده است.