زن جوانی که از تجربه اعتیاد و بی خانمانی اش می گوید
۱۳۹۸/۰۴/۰۵
کمپ بانوان مرهم موسسه سیمای سبز رهایی
۱۳۹۸/۰۴/۰۶

زنی که سابقه سالها مصرف مواد و کارتن خوابی داشته اکنون قطع مصرف کرده و سامان پذیرفته و از خاطراتش می گوید و جهت حمایت از خانواده و فرزندانش و جبران خسارت های گذشته نیازمند حمایت استپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی